IPA CROSS –BORDER PROGRAMME
CCI NUMBER 2007CB16IPO008- 3- 054
BULGARIAN-TURKISH CHILDREN BRIDGE FOR REVIVAL THE TRADITIONS

Българо-Турски детски мост за възраждане на традициите

Цветно детство
От 14.12. до 22.12.2015г. в ОУ"Братя Миладинови" екипът на проект "Цветно детство" 
организира изложба - конкурс "Ой Коледо, мой Коледо". 
За една седмица, на втория етаж на училището ни, сякаш се възродиха българските коледни традиции. Участие в конкурса взеха повече от 70 деца от 1-ви до 4-ти клас. 
Представиха сурвачки,коледни краваи, кукли - Коледари, Сурвакари, Кукери. Донесоха автентични, старинни предмети от бита,с които оформихме кът и представихме коледната трапеза и обстановката в дома на празника. 
На 22.12.2015г. всеки участник получи грамота, а класовете и техните учителки получиха награда, кукла в традиционна българска носия.  

БЛАГОДАРИМ на всички участници!!! Без вас, тази изложба нямаше да е толкова цветна и красива! 

                 ОТ  ЕКИПА НА ПРОЕКТА: Ф. Тотева; Н. Атанасова; М. Нончева; Я. Желязкова

Снимки-тук 
Първоначална среща на езиковите клубове за батик и приложно изкуство от Бургас и Узункопру в Турция - Узункопру


    На 30.10. - 02.11.2015 година ученици от езиковия клуб за батик и приложно изкуство - ОУ"Братя Миладинови" , Бургас посетиха град Узункопру в Турция за първоначална среща със своите партньори от НУ "Кадри Паша".
    Целта на срещата беше децата да се опознаят, да разкажат за себе си и за училището си, да споделят опит от обучението си по проекта. Още при първия си контакт учениците бързо преодоляха езиковата бариера и в непринудена атмосфера и обстановка започнаха емоционално разговори и общуване. Сприятелиха се и до края на посещението бяха неразделни.
    Четирите дни преминаха бързо и неусетно в смях и съвместни дейности.Спортуваха, пяха, танцуваха, посетиха забележителности в Узункопру и Одрин.
Дните, прекарани заедно, ще оставят незабравими спомени в тях.
Снимки-  тук

Официално връчване на Договор за финансова субсидия


За проекта

Целта на проекта е укрепване на съвместни връзки сближаване между населението на трансграничните региони на България, Бургас и Турция, Узункопру чрез средствата на изкуството и исторически традиции , видени през детски поглед и чрез детските умения и знания.

Водещ партньор - ОУ“Братя Миладинови“- Бургас

Проектов партньор - ОУ“Кадри паша“- Узункопру, вилает Одрин


Семинар "Единни в многообразието" 
    В изпълнение на Проект № 2007СВ16IPO000-2013-3-054 "Българо-Турски детски мост за възраждане на традиците" по Програма Транс-гранично сътрудничество между България и Турция с водещ партньор ОУ "Братя Миладинови" - Бургас на 27.02.2016 год. , в сградата на Морско казино, зала "Георги Баев" се проведе Европейски семинар "Единни в многообразето".
    Беше представена дейността по Проекта с доклад за проведената изследователска дейност в трансграничния район в областта на традициите и обичаите, изложба на членовете на създадения по Проекта Езиков клуб за батик и приложни изкуства.
    Своята работа по съхраняване на народните традиции представи г-н Тодор Ангелов, Регионалният етнографски музей с експозе за Странджа - г-жа Росица Топалова, Камарата на занаятите - Бургас - чрез председателя си г-жа Мая Стоянова и преподаватели от ОУ "Братя Миладинови".
    Участие в семинара взеха представители на община Бургас, РИ на МОН, Тракийско дружество "Екзарх Антим І", Камара на занаятите - Бургас, директори на бургаски училища, членове на Езиковия клуб за батик и приложни изкуства, представители на обществеността.
Снимки-тук 
ET "Venix-Aleksander Ivanov" -Burgas . All Rights Reserved.
                                            Голям финал   
  В последните дни на месец май, 28-31.05.2016г., се проведе финалната среща по Проект „Българо- Турски детски мост за възраждане на традициите“ в България, Бургас. Двата клуба от българска и турска страна отново бяха заедно и изживяха незабравими моменти на приятелство. В рамките на четири дни българските и турските деца посетиха Несебър и Созопол, прекосиха с корабче залива до о-в Света Анастасия и се запознаха с богатата история на исторически комплекс Акве Калиде.В залите на изложбен център „Флора“ децата от двата клуба изложиха своите творби/ батици, кукли, пана, кутийки…,/, изработени по време на обучителни занятия по проекта.

Снимки - тук